Polttoaineiden vertailu

Polttoaineiden energiasuhdevertailu

Pala-
turve

Turve-
pelletti


Hake

Koivu-
halko

Puu-
pelletti

Kevyt
öljy

kWh

m3

tn

m3

p-m3

tn

m3

1,00

0,27

1,63

0,81

0,27

0,13

1300

3,69

1,00

4,88

3,00

1,00

0,48

4800

0,62

0,17

1,00

0,5

0,17

0,08

800

1,23

0,33

2,00

1,00

0,33

0,16

1600

3,69

1,00

4,88

3,00

1,00

0,48

4800

7,69

2,08

12,50

6,25

2,08

1,00

10000

 

ENERGIAN HINTA

Polttoaineiden hintavertailu
Päiväkohtaiset toimitushinnat saa toimittajilta

Hake 0,020 € / kWh
Puupelletti 0,045 € / kWh
Kevytöljy 0,100 € / kWh
Sähkölämmitys 0,090 € / kWh