Hake

Hake on metsästä saatavaa puhdasta suomalaista lämpöenergiaa. Hakkuutähteistä sekä rankapuusta haketettu polttoaine on erittäin merkittävästi kasvanut lämmitysmuoto maatalous-, teollisuus- ja kunnallisissa kiinteistöissä. Hakelämmitys soveltuu parhaiten kohteisiin joissa polttoaine saadaan omasta takaa ja sen keruuseen on resursseja. Haketta saa myös ostopalveluna lämpöyrittäjiltä ja -osuuskunnilta.

Hake on koneellisesti haketettua puuta, joka tehdään joko karsitusta tai karsimattomasta kokopuusta. Säätötuli-polttimessa käytettävä palakoko riippuu syöttölaitteen koosta; mitä pienempi syöttölaite, sitä pienempikokoisen hakkeen laite vaatii.

Hakkeen käyttöä ajatellen tärkeitä ominaisuuksia ovat kosteus, tehollinen lämpöarvo, palakoko ja irtokuutiometrin tiheys. Yllä mainituista ominaisuuksista kosteuden merkitys on suurin. Kosteus vaikuttaa ratkaisevasti hakkeen lämpöarvoon ja polttoaineesta saatavaan energiahyötyyn, sekä laitteen toimivuuteen. Mitä kosteampaa hake on, sitä enemmän polttoainetta kuluu.

Hyvän hakkeen määritelmät:
palakoko 5-50 mm,
tasalaatuisuus,
kosteus: Ihannekosteus 20%-25%, maksimikosteus 40%
Esimerkki: Kuivasta hakkeesta (kosteus% 20) saadaan energiaa noin 800-850 kWh/m3. Kosteammasta hakkeesta (kosteus% 40) saadaan energiaa 500-600 kWh/m3