Polttoaineet

Yksi biopolttimella lämmittämisen eduista on mahdollisuus käyttää useita eri polttoaineita. Tyypillisimpiä polttoaineita ovat hake, palaturve ja pelletti. Myös muita polttoaineita voidaan käyttää, mutta niiden soveltuvuudesta kannattaa aina etukäteen keskustella Säätötulen asiantuntijan kanssa.

Erityisesti viljan käyttämistä polttoaineena on aina syytä harkita tapauskohtaisesti, sillä sen kaikkia vaikutuksia lämmitysjärjestelmän toimivuuteen ei vielä tiedetä. Tietyissä tilanteissa viljanpoltto saattaa aiheuttaa happoja ja lyhentää laitteiden käyttöikää merkittävästi.

Polttoaineen hyvä laatu takaa tehokkaan palamisen ja helpottaa laitteiden kunnossapitoa.

polttoaineet esite