Biopolttimen toiminta

Biopolttimella tuotetaan lämpöä kiinteästä polttoaineesta lämmityskattilaan asennettuna. Biopoltin toimii täysin automaattisesti kattilatermostaatin ohjaamana.

Kattilanveden lämpötilan laskettua alle säädetyn, poltin käynnistyy ja kuljetinruuvi aloittaa polttoaineen jaksoittaisen syötön polttoainesäiliöstä palopäähän. Samanaikaisesti puhallin käynnistyy ja saa aikaan voimakkaan ja kirkkaan liekin.

Puhtaan ja tarkan palamisen ansiosta tuhkaa muodostuu erittäin vähän, tietenkin polttoaine huomioonottaen. Kattilaveden saavuttaessa termostaattiin säädetyn arvon, laite kytkeytyy ylläpitotilaan. Tarkka prosessori- tai logiikkaohjattu automatiikka mahdollistaa myös polttimen kesäkäytön.

Säätötuli-biopoltin soveltuu kaikkiin kiinteän polttoaineen kattiloihin. Erillistä varaajaa ei tarvita, jos kattilan lämminvesikierukan tuotto on riittävä.

Polttimen turvallisuustekijät

Säätötulen valmistamien laitteistojen käyttöturvallisuus perustuu polttoainesäiliöiden ilmatiiviyteen sekä pyöreään kuljetinkierukkaan. Myös piipun hyvä veto on varmistettava.

Käyttöturvallisuutta voidaan lisätä erillisillä vesi- ja vaahtosammuttimilla, jotka on mahdollista varustaa toimimaan sähkökatkoksenkin aikana. Tukkeutumaton sammutusventtiili mahdollistaa sprinklerin asentamisen polttoaineen kuljetinputkeen.

Nykyään monet valitsevat laitteeseensa toimintaa valvovan hälytyskeskuksen, joka häiriötilanteissa lähettää viestin häiriöstä matkapuhelimeen.