Tilantarve

TILANTARVE

Biolämmitysjärjestemän suunnittelussa on tärkeää huoioida tilan tarve. Järjestelmän kokoon ja siitä johtuen tilantarpeeseen vaikuttavat:

  • Käytettävä polttoaine
  • Haluttu polttoainevaraston / – säiliön täyttöväli
  • polttoainesäiliön täyttötapa
  • turvallisuustekijät
  • käyttömukavuustekijät (huoltotoimenpiteiden helppous)

Huomioi lämpökeskuksen sijoittelussa:

  • oman paikkakunnan paloviranomaisten ja rakennustarkastajien rakennuksen soveltuvuuteen ja sijoitteluun liittyvät asiat
  • oman vakuutusyhtiön suositukset rakennuksen sijoittelussa
  • Lämpökeskukselle varatun tontin maasto (rinneratkaisut)
  • Säätötulelta ON saatavissa apua tilojen suunnittelussa, kuten esim. uusien rakennusten mitoitusohieita