Ohjauskeskus C110

Ohjauskeskus: HANDY Standard 20-40 kW, HANDY Strong 40-60 kW, METRI2 ja KAKS2 40-60 kW

OHJAUSKESKUKSENA:

 • HANDY Std ja Stg
 • Kuormaintäyttöiset METRI ja KAKS2
 • Teholuokissa 20-60 kW

TOIMINTOJEN OHJAUS:

 • Toimintamahdollisuus max 3:lle syöttökierukalle, jos
  tuhkanpoistoa ei ole
 • Optio tuhkanpoistolle 1-2 ruuvilla
 • Optio GSM-hälytysmodeeille 3:lle erilliselle numerolle
 • Optio automaattisytytykselle
 • Mahdollisuus kytkeä 2 kpl SEIS-painikkeita
 • Mahdollisuus kytkeä kuivakiehunnanestin
 • Mahdollisuus kytkeä siilon kannen valvonta
 • Takatulivalvonta
 • 1 kpl tuloja ja 1 kpl lähtöjä varalle, näin tuhkanpoistolle jää tilaa
  vain yhdelle ruuville

HÄLYTYKSET:

 • Seis-piiri (SEIS-painikkeet, ylikuumenemissuoja ja kuivakiehunnanestin)
 • Moottorisuojat
 • Liekinvalvonta
 • Takatulivartia
 • Siilon kannen avaus
 • Mahdollisuus hälytyksien lisäämiseen 1 kpl