Automaatiojärjestelmät

Säätötuli automaatiojärjestelmät.