Prosessilämpö

Jo pitkään vallinneessa taloudellisessa taantumassa voi olla vaikea saavuttaa lisämyyntiä tuotantokapasiteettia lisäävin investoinnein. Maassamme on lukuisia öljy- ja kaasukäyttöisiä teollisuuden prosesseja, joissa siirtymällä biopolttolaitteisiin, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Nyt on säästöinvestointien aika.

kaaviokuva

Jos tunnistat tuotannossasi lämmityskohteen, jonka voisi ajatella olevan soveltuva muutettavaksi bioenergiakäyttöiseksi, ota yhteyttä (Jari Kanervo, Toimitusjohtaja, 040 830 9180, jari.kanervo@aritermservice.fi).

Tehdään yhdessä alustava arviointi projektin toteutettavuudesta ja kustannuksista. Lopullinen laiteratkaisu voi olla yllättävän yksinkertainen ja investointi edullinen. Ja parhaimmassa tapauksessa, polttoaine voi olla oman prosessisi tuottamaa jätettä!