Prosessilämpö

Jo pitkään vallinneessa taloudellisessa taantumassa voi olla vaikea saavuttaa lisämyyntiä tuotantokapasiteettia lisäävin investoinnein. Maassamme on lukuisia öljy- ja kaasukäyttöisiä teollisuuden prosesseja, joissa siirtymällä biopolttolaitteisiin, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Nyt on säästöinvestointien aika.

kaaviokuva

Jos tunnistat tuotannossasi lämmityskohteen, jonka voisi ajatella olevan soveltuva muutettavaksi bioenergiakäyttöiseksi, ota yhteyttä (myyntijohtaja antti.lilleberg@aritermservice.fi, 040 596 2905).

Tehdään yhdessä alustava arviointi projektin toteutettavuudesta ja kustannuksista. Lopullinen laiteratkaisu voi olla yllättävän yksinkertainen ja investointi edullinen. Ja parhaimmassa tapauksessa, polttoaine voi olla oman prosessisi tuottamaa jätettä!