Syöttöruuvit

Ariterm biopolttolaitteiden syöttöruuvit ovat teräksestä valmistettuja ja tehty kestämään erilaisten polttoaineiden aiheuttamat rasitteet. Ruuvien oikealla valinnalla on oleellinen vaikutus biolämmityslaitteiston moitteettomaan toimintaan.

Kaksiruuvisessa järjestelmässä kattilan ja varaston keskinäinen sijoittelu on vapaampaa. Pudotussuppilo tehdään tilauksesta myös erikoismitoituksella, jolloin laitteiden sijoittelu voidaan räätälöidä olemassa olevan asennustilan mukaiseksi.

2-ruuvinen

Kaksiruuvinen syöttöjärjestelmä

Kaksiruuvista järjestelmää suositellaan paremman takapalosuojan vuoksi. Ruuvien välissä oleva pudotussuppilo muodostaa palon etenemistä estävän polttoainekatkon varaston ja polttimen välille. Pudotussuppilo yhdessä nousevan poltinruuvin kanssa mahdollistaa vesilukon muodostumisen takapalotilanteessa.

Syöttöruuvien voimansiirto on mitoitettu ruuvien koon ja valitun polttoaineen mukaan. Moottorit ja vaihteet ovat malliltaan huoltovapaita kierukka- ja kartiolieriövaihteita.

Pellettisyöttimet

Pellettisyötin PS10 (40 – 400 kW)

Pellettikäytössä pellettiruuvi voidaan korvata PS10-pellettisyöttimellä. PS10 koostuu annosteluruuvista, sulkusyöttimestä ja poltinruuvista, joita ohjataan yhdellä moottorilla ketjuvälitteisesti. Järjestelmä antaa tasaisemman polttoaineen syötön ja yhden ylimääräisen takapalosuojan. PS10 on varustettu myös jauhesammutusjärjestelmällä.

PS10 voidaan yhdistää BioJet-, HakeJet- ja MultiJet-polttimiin teholuokassa 40 – 400 kW. Arimatic 500 pelletti-ohjauskeskuksessa PS10:ä ohjataan taajuusmuuttajalla.

Pellettisyötin PS13 (500 – 1 500 kW)

PS13 koostuu erillisestä sulkusyöttimestä ja poltinruuvista, joita kumpaakin ohjataan omalla moottorilla. PS13 voidaan yhdistää BioJet- ja MultiJet-polttimiin teholuokassa 500 – 1 500 kW. Arimatic 500/AM1001 pelletti-ohjauskeskuksessa PS13:ä ohjataan taajuusmuuttajalla.

PS10 halkaistu

PS10

PS-13-halkaistu

PS13

SSP

SSP-sulkusyötin (moottori 0,37 kW)

SSH

SSH-sulkusyötin (moottori 2,2 kW)

Sulkusyöttimet

Varastoruuvin ja poltinruuvin väliin pudotussuppilon yläpuolelle on mahdollista asentaa sulkusyötin, jonka käyttö on perusteltua silloin, kun:

  1. käytettävä polttoaine on erityisen kuivaa
  2. asennustila rajoittaa syöttöruuvin pituuden liian lyhyeksi
  3. käytettävä polttoaine on tikkuista tai palakoko on iso

Ariterm valmistaa kahta sulkusyötin tyyppiä. SSP-malli on tarkoitettu pellettikäyttöön ja SSH käytettäväksi vaikeammilla polttoaineilla, kuten hakkeella.

SSP

Pellettikäyttöön Ariterm valmistaa SSP-sulkusyötintä, jonka tehtävänä on parantaa laitteiston takapaloturvallisuutta, kun laitteet halutaan asentaa pieneen tilaan.

SSH

SSH-sulkusyötin koostuu valurautaisesta rungosta, teräksestä valmistetusta roottorista ja vaihdemoottorista. Roottorin leikkaavat terät ja voimakas käyttölaite varmistavat, että laite soveltuu käytettäväksi myös vaikealla polttoaineella. Roottorin siipien ja rungon välys on pieni, mikä tekee laitteesta ilmatiiviin.

Huom! Isojen kohteiden mitoitukset tapauskohtaisesti. Tuhkaruuvit on mitoitettu kattilatyypin mukaan.

Tuhkaruuviston tulipesäosuus on valmistettu tulenkestävästä erikoisteräksestä.

Poltinruuvien mitoitus, biopolttimet 40 - 3000 kW (hake)

Biopolttimen tyyppi

Ruuviputken halkaisija x seinämäpaksuus (mm) Ruuvin halkaisija (mm) Välys (mm)
Polttimet 40 kW 139x4,51152x7,5
Polttimet 400 - 500 kW 193,71652x7,5
Polttimet 60 - 300 kW 159x51352x7,5
Polttimet MJ1000 - 1500 ja rappuarinat 1000 - 3000 kW 2x(193,7x5)1652x7,5
Polttimet MJ700 ja rappuarina 700 kW 2x(159x5)1352x7,5