Ajankohtaista

Lehdistötiedote Ariterm 18122019

Strateginen kumppanuus BKtech:n kanssa vahvistaa Ariterm:n asemaa pohjoismaiden bioenergia-alalla

Ariterm Service Oy (tekstissä Ariterm) on solminut sopimuksen strategisesta kumppanuudesta ruotsalaisen BKtech-konsernin kanssa. Sopimus koskee bioenergia-ratkaisujen kuten pelletti- ja hakepoltinten sekä kattiloiden ja oheislaitteiden toimittamista teholuokassa 200kW – 4MW. Molemmat osapuolet odottavat lähitulevaisuudessa merkittävää liiketoiminnan kasvua yhä kiihtyvästä trendistä korvata fossiilisia polttoaineita käyttäviä ratkaisuja teollisuudessa uusiutuvilla polttoaineilla.

Ariterm Service Oy on ostanut oikeudet sekä Suomessa että kansainvälisesti tunnettuihin Ariterm-tuotteisiin. Ariterm tuotteisiin kuuluvat esim. polttimet ja kattilat teollisuuden ja kiinteistöjen sekä kotiteollisuuden lämmäntuotantoon. Yrityksen päämarkkina-alueet ovat Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa.

BKtech on markkinajohtaja lämmityskeskuksissa sekä höyryntuotantoratkaisuissa kun taas Ariterm:n johtaa teknologian kehitystä 200kw-2MW biopolttimissa. Yhdessä yritysten strateginen kumppanuus vahvistaa molempien yritysten asemaa merkittävästi.

Sopimuksen sisältö lyhyesti:

 • BKtech edustaa Ariterm:n tuotteita ja ratkaisuja Ruotsissa, Norjassa sekä Tanskassa.
 • BKtech asettaa edustajan Ariterm:n hallitukseen.
 • BKtech ylläpitää varaosavarastoa ja tällä takaa nopeat toimitukset Ruotsin, Norjan sekä Tanskan markkinoille.
 • BKtech tarjoaa huoltopalveluita Ariterm tuotteille 
 • Ariterm edustaa BKtech:n lämpökeskuksia Suomessa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla, painopistealueena höyryntuotantosovellukset
 • Yritykset muodostavat yhdessä teknisen yhteistyökomitean joka keskittyy tuotekehityksen ohjaamiseen

Ariterm pellet burners are manufactured from 200 kW to 2 MW with pressure classes from 4 to 32 bar. All models are water jacket and can be equipped with water cooling for both grills and ash screws. Boilers are supplied up to 4 MW and with pressure class up to 10 bar and 175 C.

“Tämä sopimus on mahtava mahdollisuus varustaa lämpökeskuksemme ja höyrylaitoksemme markkinoiden parhailla komponenteilla pellettien ja hakkeen polttoon. Mahdollisuus osallistua jatkossa myös tuotekehitykseen tulee antamaan meille vahvan kilpailuedun.” Niclas Jonsson, BK Tech Group AB:n toimitusjohtaja

” Yhteistyö BKtech:n kanssa on strategisesti meille erittäin tärkeä Ariterm:lle. Sopimuskumppanina BKtech on erittäin kyvykäs ja innovatiivinen mutta saamme samalla myös asiakkaan jonka kanssa ohjata tuotekehitystä nopeasti kehittyvillä markkinoilla” – Jari Kanervo, Ariterm Service Oy:n toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Niclas Jonsson
Toimitusjohtaja, BK Tech Group AB
niclas.jonsson@bktech.se
+46 76 392 64 64

Jari Kanervo
Toimitusjohtaja, Ariterm Service Oy
jari.kanervo@aritermservice.fi
+358 40 830 9180

Ariterm-lämpötuotteiden liiketoiminta jatkuu

Tiedote:

Suomessa ja kansainvälisesti tunnettu Ariterm-lämpötuotteiden liiketoiminta jatkuu. Ariterm tuotteet ovat pääasiassa biomassaa hyödyntäviä lämmityskattiloita ja polttimia kiinteistö- ja teollisuuskäyttöön.

Ariterm Service Oy (perustettu 2012) on lokakuussa 2019 hankkinut tuoteoikeudet sekä valmistuslinjat tunnetuille Ariterm ja Säätötuli-tuotteille. Yrityksen tavoitteena on palvella nykyisiä Ariterm ja Säätötuli-asiakkaita sekä kehittää uutta liiketoimintaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Yli 20 henkilöä alkuperäisestä Ariterm-tiimistä on liittynyt uuteen organisaatioon Ariterm-konsernin lopettaessa liiketoiminnan konkurssin yhteydessä kesällä 2019. Toiminta jatkuu samoissa tutuissa toimitiloissa Saarijärvellä.

Myynti, tuotanto ja varaosien toimitukset jatkuvat uudella omistuspohjalla ja vahvalla taloudellisella asemalla. Tuotevalikoimaa kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja uusia tuotteita tuodaan markkinoille samalla varmistaen nykyisten asiakkaiden huolto- ja varaosatarpeet.

 


Tuotanto jatkuu: Ariterm Ventus (Toimitettu syyskuussa) ja Biojet Multi (Toimitettu lokakuussa) kokoonpantavina Ariterm Service Oy:n tuotantolaitoksella Saarijärvellä.

 

Yrityksen taloudellinen asema on tukevalla pohjalla, jo ensimmäiset toimintakuukaudet ovat tuottaneet voittoa ja sekä omistajien että työntekijöiden usko yrityksen tulevaisuuteen on vahva.

Fossiilisten polttoaineiden käytön korvaaminen biolämmöllä kiinteistöjen ja teollisuuden lämmöntuotantoratkaisuissa Euroopassa ja Aasiassa on megatrendi jota seuraamalla lähdemme luomaan uutta vientipainotteista liiketoimintaa.

Uskomme tuotteisiimme, asiakkaisiimme ja kumppaneihin sekä Ariterm-henkeen ja yhdessä rakennamme paremman tulevaisuuden.

Terveisin,
Ariterm Service Oy:n väki,
Saarijärvi, Finland

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja: Jari Kanervo +358 40 8309180 jari.kanervo@aritermservice.fi
Johtaja, Myynti ja Markkinointi: Antti Lilleberg +358 40 596 2905 antti.lilleberg@aritermservice.fi

Tiedote – Ariterm Service Oy 19MARRAS19

Tiedote Aritermin ja Säätötulen välisestä liiketoimintakaupasta

7.7.2017

Tiedote Säätötuli Oy:n ja Ariterm Oy:n välisestä liiketoimintakaupasta

Julkaisuvapaa heti

Ariterm Oy ja Säätötuli Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta

Liiketoimintakaupassa Säätötuli Oy:n Suomen ja Skandinavian lämpölaitosliiketoiminnat siirtyvät Ariterm Oy:lle. Liiketoimintakauppa koskee Säätötulen valmistamia ja myymiä lämpölaitoksia, polttimia sekä polttoaineen kuljetusjärjestelmiä. Säätötuli tulee jatkamaan toimintaansa Kauhajoella lämpölaitosten sopimusvalmistajana sekä tulee laajentamaan toimintaansa tilaelementtien valmistukseen rakennusteollisuuden tarpeisiin. Osana liiketoimintakauppaa osa Säätötulen henkilöstöstä siirtyy vanhoina työntekijöinä Aritermin palvelukseen 1.8.2017 alkaen. Jatkossa Ariterm myy yksinoikeudella Skandinaviassa Säätötuli – tuotemerkillä valmistetut biolämpöjärjestelmät ja varaosat.

Liiketoimintakaupan yhteydessä yhtiöt laativat monivuotisen sopimusvalmistussopimuksen lämpökeskusten valmistamisesta sekä tiivistävät merkittävästi yhteistyötään vientimarkkinoilla.
Säätötulen toimitusjohtaja Marko Pihlajamäen mukaan ”liiketoimintakaupan tavoitteena on luoda Suomeen johtava kiinteistökokoluokan bioenergiajärjestelmiä valmistava yhtiö, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin. Tulevat EU:n ekotehokkuusvaatimukset tulevat edellyttämään merkittäviä panostuksia tuotekehitykseen ja testaukseen, ja tämän vuoksi on luontevaa yhdistää Aritermin ja Säätötulen liiketoiminnat kilpailukykyisen tarjoaman luomiseksi asiakkaillemme. Ariterm valmistaa jo nykyään kaikki Säätötulen toimittamat kattilat, joten liiketoimintakauppa on myös siltä osin luonnollinen jatkuma yhtiöiden väliselle tiiviille yhteistyölle”.

”Säätötulen teknologia ja osaaminen erityisesti hakelämpöjärjestelmissä tulevat jatkossa erinomaisesti täydentämään Aritermin jo sinällään laajaa biolämpölaitosten tarjoamaa. Yrityskauppa tulee myös entisestään vahvistamaan Säätötulen ja Aritermin asiakkailleen tarjoamaa palvelua, kun yhtiöt yhdistävät voimansa asiakkaiden parhaaksi” Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja kommentoi yrityskauppaa.
Kauppa on solmittu 7.7.2017. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista.

Lisätietoja:
Petteri Korpioja, toimitusjohtaja, Ariterm Oy (0400 942 705, petteri.korpioja@ariterm.fi)
Marko Pihlajamäki, toimitusjohtaja, Säätötuli Oy (050 592 0035, marko.pihlajamaki@saatotuli.fi)

Lataa tiedote

Ariterm mukana useissa messutapahtumissa vuonna 2017

Messutapahtumat vuonna 2017 joissa Ariterm mukana:

  • Pytinki (Seinäjoki) 31.3.-2.4.
  • Farmari (Seinäjoki) 14. -17.6.
  • KoneAgria (Tampere) 12.- 14.10.
  • Puu- ja Bioenergia (Jyväskylä) 6.- 8.9.
  • Raksa (Lahti) 17.3.-19.3.
  • Vasara (Vaasa) 14.10. -15.10.

EUROOPAN KOMISSION ASETUS N:O 813/2013

Euroopan komission asetus n:o 813/2013 (Ekosuunnitteludirektiivi:Direktiivi 2009/125/EY) astui voimaan 26.9.2015 (ks. liite). Asetuksen tulkinnan mukaan alle 70 kW öljykattilat tulee myydä ilman kiinnitettyä sähkövastusta.

Asetuksen johdosta Ariterm Oy:n 17-sarjan öljykattilat sekä 30 S öljykattila myydään jatkossa ilman asennettua sähkövastusta.

Liite: Tiedote kattilan valmistajille

Tiedote liiketoimintakaupasta Laserkeskus Oy:n ja Ariterm Oy:n välillä

tiedote_laserkeskus_kuva1

Laserkeskus Oy ja Ariterm Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Ariterm ulkoistaa ohutlevyosien valmistuksensa Laserkeskukselle ja Laserkeskus perustaa Saarijärvelle täyden palvelun ohutlevyvalmistusyksikön.

tiedote_laserkeskus_kuva2

Aritermin esikäsittelyliiketoiminta siirtyy Laserkeskukselle 16.9.2015. Kaupan yhteydessä Aritermin 10 työntekijää siirtyy Laserkeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Samalla Laserkeskus vuokraa tuotantotilat Aritermiltä Saarijärveltä.

Liiketoimintakaupalla Laserkeskus laajentaa strategiansa mukaisesti tuotantokapasiteettiansa ja luo samalla mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. ”Lisäksi uudella toimipisteellä tulemme laajentamaan myyntiämme voimakkaasti myös Keski-Suomen alueella”, toteaa Laserkeskuksen toimitusjohtaja Sami Mäki. ”Olemme samalla perustaneet uuden myyntikonttorin Keski-Suomeen”, jatkaa Mäki.

Ariterm keskittyy strategiansa mukaisesti valmistuksessaan kattiloiden, polttolaitteiden sekä kiinteiden polttoaineiden syöttöjärjestelmien tuottamiseen. ”Strategianamme on keskittyä suurempien lämpölaitoskokonaisuuksien projektiliiketoimintaan ja valmistukseen samalla kun perinteisten pienkattiloiden osuus liiketoiminnasta vähenee. Tällä liiketoimintakaupalla luomme edellytyksiä myös tulevien vuosien kasvulle, kun öljyn käyttöä korvataan yhä enemmän pelletillä sekä muilla uusituvilla energialähteillä”, Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa. ”Ohutlevyvalmistuksen ulkoistaminen sekä Laserkeskuksen investoinnit tuotantoteknologian modernisointiin mahdollistavat yhtiömme luotettavan ja entistäkin laadukkaamman tarjoaman asiakkailleen” Korpioja jatkaa.

Liiketoimintakaupasta syntyy molemmille osapuolille myös selvää synergiaetua, koska jatkossa molemmat voivat keskittyä tehokkaammin omaan ydinosaamiseen.

Laserkeskus on keskittynyt metallituotteiden esikäsittelypalveluiden tuottamisen sopimuskumppani ja alihankkija.

Ariterm on lämmitysjärjestelmien valmistaja ja sen päätuotteita ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut keskuslämmityskattilat, biopolttolaitteet sekä kokonaisjärjestelmät 8 MW kokoluokkaan saakka.

ariterm-logolaserkeskus_logo

 

 

 

 

Ariterm toimituksia vuodelta 2015

Ariterm-osaamista on toimitettu maailmalle eri muodoissa. Fossiilisia polttoaineita on korvattu bioenergialla esimerkiksi vanhoihin öljylämpökeskuksiin tehdyillä retrofit-päivityksillä ja uusilla lämpökeskusprojekteilla. Näissä toimituksissa olemme todistaneet Biojet Multi –polttotekniikan edelläkävijyyden puupelletin poltossa.

Asiakkaitamme ovat olleet mm. Oulun Seudun Sähkö, Kalajoen Lämpö Oy ja Parikkalan kunta.

 

kuva1 kuva2
Oulun Seudun Sähkölle toimitimme 1MW:n  ja 1,5MW:n pellettilämpökeskukset edellisenä vuonna toimitettujen järjestelmien (1MW ja 400kW) jatkoksi. Tupoksen 1MW:n lämpökeskus asennettiin jo käytössä olleen öljylämpökeskuksen, joka jäi lämmityskohteen varajärjestelmäksi, viereen.

 

kuva3 kuva4

Iin Puulaaksossa (1,5MW) pellettilämpökeskus toimii hakelämpökeskuksen ensimmäisenä varajärjestelmänä.

 

kuva5 kuva6 kuva7
Parikkalan kunnalle toimitettu 3MW:n pellettilämpökeskus asennettiin toiminnassa olleen hakelaitoksen rinnalle.

 

kuva8 kuva9
Kalajoen Lämpö Oy:lle projektoimme 4MW:n järjestelmän, joka asennettiin asiakkaan rakennuttamaan vanhan POR- lämpökeskuksen laajennusosaan. Pelletti toimii kaukolämpöverkon (päälämpökeskus on Junnikkala Oy:n KPA-lämpökeskus) ensimmäisenä varakattilana.

 

kuva10 kuva11
Yhteistyö Savon Voima Oyj:n kanssa jatkuu. Kesäkuun alussa solmittiin toimitussopimus Joroisiin sijoittuvasta 3MW:n pellettilämpökeskuksesta, joka on varustettu myös 2MW:n öljykattilalla. Lämmöntuotannossa keskus on marraskuussa 2015.

 

Kiitokset asiakkaillemme sekä projekteihin osallistuneille yhteistyökumppaneille!

 

Kun sinulla on tarve lämmitystekniikalle teholuokassa 17kW – 10MW ja haluat tietää tuotteistamme ja palveluistamme enemmän, ota yhteyttä myyntiimme

Leppäkosken lämpö Oy – 6 MW pellettilämpölaitos

Leppäkosken Lämpö Oy:lle toimitettavan 6MW pellettilämpölaitoksen toimitus etenee. Lämpölaitos lämmittää Nokian Viholan kaupunginosaa ja on osa Nokian kaupungin kaukolämpöverkkoa. Laitoksen kattilapiiri on saatu valmiiksi viime viikolla ja automaation käyttöönotto on aloitettu tällä viikolla.

 

Vihola6MW_2

Vihola6MW_1

Vihola6MW_3