Ajankohtaista

Tiedote Aritermin ja Säätötulen välisestä liiketoimintakaupasta

7.7.2017

Tiedote Säätötuli Oy:n ja Ariterm Oy:n välisestä liiketoimintakaupasta

Julkaisuvapaa heti

Ariterm Oy ja Säätötuli Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta

Liiketoimintakaupassa Säätötuli Oy:n Suomen ja Skandinavian lämpölaitosliiketoiminnat siirtyvät Ariterm Oy:lle. Liiketoimintakauppa koskee Säätötulen valmistamia ja myymiä lämpölaitoksia, polttimia sekä polttoaineen kuljetusjärjestelmiä. Säätötuli tulee jatkamaan toimintaansa Kauhajoella lämpölaitosten sopimusvalmistajana sekä tulee laajentamaan toimintaansa tilaelementtien valmistukseen rakennusteollisuuden tarpeisiin. Osana liiketoimintakauppaa osa Säätötulen henkilöstöstä siirtyy vanhoina työntekijöinä Aritermin palvelukseen 1.8.2017 alkaen. Jatkossa Ariterm myy yksinoikeudella Skandinaviassa Säätötuli – tuotemerkillä valmistetut biolämpöjärjestelmät ja varaosat.

Liiketoimintakaupan yhteydessä yhtiöt laativat monivuotisen sopimusvalmistussopimuksen lämpökeskusten valmistamisesta sekä tiivistävät merkittävästi yhteistyötään vientimarkkinoilla.
Säätötulen toimitusjohtaja Marko Pihlajamäen mukaan ”liiketoimintakaupan tavoitteena on luoda Suomeen johtava kiinteistökokoluokan bioenergiajärjestelmiä valmistava yhtiö, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin. Tulevat EU:n ekotehokkuusvaatimukset tulevat edellyttämään merkittäviä panostuksia tuotekehitykseen ja testaukseen, ja tämän vuoksi on luontevaa yhdistää Aritermin ja Säätötulen liiketoiminnat kilpailukykyisen tarjoaman luomiseksi asiakkaillemme. Ariterm valmistaa jo nykyään kaikki Säätötulen toimittamat kattilat, joten liiketoimintakauppa on myös siltä osin luonnollinen jatkuma yhtiöiden väliselle tiiviille yhteistyölle”.

”Säätötulen teknologia ja osaaminen erityisesti hakelämpöjärjestelmissä tulevat jatkossa erinomaisesti täydentämään Aritermin jo sinällään laajaa biolämpölaitosten tarjoamaa. Yrityskauppa tulee myös entisestään vahvistamaan Säätötulen ja Aritermin asiakkailleen tarjoamaa palvelua, kun yhtiöt yhdistävät voimansa asiakkaiden parhaaksi” Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja kommentoi yrityskauppaa.
Kauppa on solmittu 7.7.2017. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkaista.

Lisätietoja:
Petteri Korpioja, toimitusjohtaja, Ariterm Oy (0400 942 705, petteri.korpioja@ariterm.fi)
Marko Pihlajamäki, toimitusjohtaja, Säätötuli Oy (050 592 0035, marko.pihlajamaki@saatotuli.fi)

Lataa tiedote

Ariterm mukana useissa messutapahtumissa vuonna 2017

Messutapahtumat vuonna 2017 joissa Ariterm mukana:

  • Pytinki (Seinäjoki) 31.3.-2.4.
  • Farmari (Seinäjoki) 14. -17.6.
  • KoneAgria (Tampere) 12.- 14.10.
  • Puu- ja Bioenergia (Jyväskylä) 6.- 8.9.
  • Raksa (Lahti) 17.3.-19.3.
  • Vasara (Vaasa) 14.10. -15.10.

EUROOPAN KOMISSION ASETUS N:O 813/2013

Euroopan komission asetus n:o 813/2013 (Ekosuunnitteludirektiivi:Direktiivi 2009/125/EY) astui voimaan 26.9.2015 (ks. liite). Asetuksen tulkinnan mukaan alle 70 kW öljykattilat tulee myydä ilman kiinnitettyä sähkövastusta.

Asetuksen johdosta Ariterm Oy:n 17-sarjan öljykattilat sekä 30 S öljykattila myydään jatkossa ilman asennettua sähkövastusta.

Liite: Tiedote kattilan valmistajille

Tiedote liiketoimintakaupasta Laserkeskus Oy:n ja Ariterm Oy:n välillä

tiedote_laserkeskus_kuva1

Laserkeskus Oy ja Ariterm Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Ariterm ulkoistaa ohutlevyosien valmistuksensa Laserkeskukselle ja Laserkeskus perustaa Saarijärvelle täyden palvelun ohutlevyvalmistusyksikön.

tiedote_laserkeskus_kuva2

Aritermin esikäsittelyliiketoiminta siirtyy Laserkeskukselle 16.9.2015. Kaupan yhteydessä Aritermin 10 työntekijää siirtyy Laserkeskuksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Samalla Laserkeskus vuokraa tuotantotilat Aritermiltä Saarijärveltä.

Liiketoimintakaupalla Laserkeskus laajentaa strategiansa mukaisesti tuotantokapasiteettiansa ja luo samalla mahdollisuudet toiminnan kehittämiselle. ”Lisäksi uudella toimipisteellä tulemme laajentamaan myyntiämme voimakkaasti myös Keski-Suomen alueella”, toteaa Laserkeskuksen toimitusjohtaja Sami Mäki. ”Olemme samalla perustaneet uuden myyntikonttorin Keski-Suomeen”, jatkaa Mäki.

Ariterm keskittyy strategiansa mukaisesti valmistuksessaan kattiloiden, polttolaitteiden sekä kiinteiden polttoaineiden syöttöjärjestelmien tuottamiseen. ”Strategianamme on keskittyä suurempien lämpölaitoskokonaisuuksien projektiliiketoimintaan ja valmistukseen samalla kun perinteisten pienkattiloiden osuus liiketoiminnasta vähenee. Tällä liiketoimintakaupalla luomme edellytyksiä myös tulevien vuosien kasvulle, kun öljyn käyttöä korvataan yhä enemmän pelletillä sekä muilla uusituvilla energialähteillä”, Aritermin toimitusjohtaja Petteri Korpioja toteaa. ”Ohutlevyvalmistuksen ulkoistaminen sekä Laserkeskuksen investoinnit tuotantoteknologian modernisointiin mahdollistavat yhtiömme luotettavan ja entistäkin laadukkaamman tarjoaman asiakkailleen” Korpioja jatkaa.

Liiketoimintakaupasta syntyy molemmille osapuolille myös selvää synergiaetua, koska jatkossa molemmat voivat keskittyä tehokkaammin omaan ydinosaamiseen.

Laserkeskus on keskittynyt metallituotteiden esikäsittelypalveluiden tuottamisen sopimuskumppani ja alihankkija.

Ariterm on lämmitysjärjestelmien valmistaja ja sen päätuotteita ovat lämmön ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarkoitetut keskuslämmityskattilat, biopolttolaitteet sekä kokonaisjärjestelmät 8 MW kokoluokkaan saakka.

ariterm-logolaserkeskus_logo

 

 

 

 

Ariterm toimituksia vuodelta 2015

Ariterm-osaamista on toimitettu maailmalle eri muodoissa. Fossiilisia polttoaineita on korvattu bioenergialla esimerkiksi vanhoihin öljylämpökeskuksiin tehdyillä retrofit-päivityksillä ja uusilla lämpökeskusprojekteilla. Näissä toimituksissa olemme todistaneet Biojet Multi –polttotekniikan edelläkävijyyden puupelletin poltossa.

Asiakkaitamme ovat olleet mm. Oulun Seudun Sähkö, Kalajoen Lämpö Oy ja Parikkalan kunta.

 

kuva1 kuva2
Oulun Seudun Sähkölle toimitimme 1MW:n  ja 1,5MW:n pellettilämpökeskukset edellisenä vuonna toimitettujen järjestelmien (1MW ja 400kW) jatkoksi. Tupoksen 1MW:n lämpökeskus asennettiin jo käytössä olleen öljylämpökeskuksen, joka jäi lämmityskohteen varajärjestelmäksi, viereen.

 

kuva3 kuva4

Iin Puulaaksossa (1,5MW) pellettilämpökeskus toimii hakelämpökeskuksen ensimmäisenä varajärjestelmänä.

 

kuva5 kuva6 kuva7
Parikkalan kunnalle toimitettu 3MW:n pellettilämpökeskus asennettiin toiminnassa olleen hakelaitoksen rinnalle.

 

kuva8 kuva9
Kalajoen Lämpö Oy:lle projektoimme 4MW:n järjestelmän, joka asennettiin asiakkaan rakennuttamaan vanhan POR- lämpökeskuksen laajennusosaan. Pelletti toimii kaukolämpöverkon (päälämpökeskus on Junnikkala Oy:n KPA-lämpökeskus) ensimmäisenä varakattilana.

 

kuva10 kuva11
Yhteistyö Savon Voima Oyj:n kanssa jatkuu. Kesäkuun alussa solmittiin toimitussopimus Joroisiin sijoittuvasta 3MW:n pellettilämpökeskuksesta, joka on varustettu myös 2MW:n öljykattilalla. Lämmöntuotannossa keskus on marraskuussa 2015.

 

Kiitokset asiakkaillemme sekä projekteihin osallistuneille yhteistyökumppaneille!

 

Kun sinulla on tarve lämmitystekniikalle teholuokassa 17kW – 10MW ja haluat tietää tuotteistamme ja palveluistamme enemmän, ota yhteyttä myyntiimme

Leppäkosken lämpö Oy – 6 MW pellettilämpölaitos

Leppäkosken Lämpö Oy:lle toimitettavan 6MW pellettilämpölaitoksen toimitus etenee. Lämpölaitos lämmittää Nokian Viholan kaupunginosaa ja on osa Nokian kaupungin kaukolämpöverkkoa. Laitoksen kattilapiiri on saatu valmiiksi viime viikolla ja automaation käyttöönotto on aloitettu tällä viikolla.

 

Vihola6MW_2

Vihola6MW_1

Vihola6MW_3

Ariterm toimitukset: Oulun Seudun Sähkö

Ariterm Oy on sopinut kolmen uuden pellettilaitoksen toimittamisesta Oulun Seudun Sähkölle. Laitosten tehot vaihtelevat 0,4 ja 1,5 MW välillä. Pellettilaitosten valintaan vaikutti Oulun Seudun Sähkön aiemmat positiiviset käyttökokemukset pellettilaitoksista niin teknisen toimivuuden kuin käyttötaloudenkin osalta.

Tuotejulkaisu: BioJet Multi 200 – 1500 kW

Ariterm on tuonut lämmitysjärjestelmien markkinoille uuden biopolttimen: BioJet Multi. BioJet Multi poltinta on saatavilla 200 – 1 500 kW kokoluokkiin. Polttimessa yhdistetty poltintekniikan parhaimmat ominaisuudet: vesijäähdytteinen rakenne sekä liikkuva-arinainen tekniikka. Polttimen hyötysuhde saavutti yli 95 % hyötysuhteen kytkettynä 300 kW kattilaan EN3035 standardin mukaisessa VTT:n testissä.

 

BioJet Multi